Constricting - 508169 Constricting - 508169
Airflex
508169 508169
Constricting - COIL 120V AC B