Constricting - 307338 Constricting - 307338
Airflex
307338 307338
Constricting - END PLATE SHIM